Børnehaven Kollegieparken

Børnehaven Kollegieparken

Sang

 

Vi synger og leger sanglege hver dag. Børnene får på den måde en fælles oplevelse. De oplever glæden ved at synge og får udviklet deres musiske og sproglige evner. De trænes i at være i fokus, være i midten og lave en lille optræden.

Børnene bliver også øvet i at bearbejde små skuffelser, når de ikke bliver valgt til at være i midten.

Venteliste

Send en e-mail til kollegieparken@bhkp.dk og du vil blive kontaktet snarest

Kontakt

Kontalt os på tlf. 98 92 84 42 eller kollegieparken@bhkp.dk