Børnehaven Kollegieparken

Børnehaven Kollegieparken er en privat institution, normeret til 44 børn i gennemsnit pr år. Børnehaven har eksisteret siden 1978 og den blev privat i 2011.

Lokalerne er underetagen af en boligblok. Der er god plads og mange små rum, som giver gode og rolige legforhold.

Børnene er ikke inddelt efter alder, og kan færdes rundt i hele børnehave. Ved voksenstyrede aktiviteter inddeler vi børnene i smågrupper efter alder, udviklingsniveau eller andet afhængig af aktiviteten.

Vores pædagogiske tanker og arbejdsform fremgår under menupunkterne ”Værdier”, ”Dagsrytmen”, ”Traditioner” og ”Den styrkede læreplan”.

Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde, med gensidig tillid og respekt.