Opskrivning

Skal dit barn gå i Børnehaven Kollegieparken?

OpskrivningI er altid velkomne til at ringe og aftale en tid for et besøg i børnehaven. Vi viser gerne rundt og fortæller lidt om vores værdier:-)

Børnehaven Kollegieparken er en privat børnehave.

Prisen for en børnehaveplads følger kommunens priser, og der gælder de samme regler som for de kommunale institutioner vedrørende søskenderabat, hel eller delvis friplads samt hjælp fra PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

Skriv dit barn op her

Step 1 of 4

Barnets oplysninger