Værdier

VærdierVærdierVærdier

På de følgende sider vil vi fortælle lidt om, hvad vi lægger vægt på for at støtte børnenes læring mest muligt.

Leg

VærdierVi prioriterer leg meget højt i vores hverdag. Leg er barnets virksomhed, den virksomhed hvor de væsentligste psykiske processer udvikles, og hvor overgangen til næste udviklingsniveau forberedes. Leg er børns lærerige livsform.

Vi mener, det er vigtigt for børnene, at de får tid til at fordybe sig i legen, at vi afbryder dem mindst muligt. Vi voksne vil være i nærheden, da vi via vores nærvær kan give børnene ro og tryghed til leg. De oplevelser børnene har, får de leget igennem og derved bearbejdet, og de får mulighed for at bruge deres fantasi.

Vi har bestemt, at børnene skal ud at lege hver dag.

Sproglig udvikling

Her i børnehaven styrker vi barnets sprog gennem sang, gymnastik og sproglig opmærksomhed i det daglige.
I børnehaven arbejder vi med børnenes sproglige udvikling på mange måder.

Vi spiller spil, læser historier, synger og tager på tur. Alle aktiviteter giver anledning til dialog og til at understøtte barnets sprog.

Vi ønsker en samtalekultur, hvor vi lytter til hinanden og svarer hinanden.

Personlig udvikling

VærdierVi mener, at børnenes personlige ressourcer udvikles bedst gennem leg og gennem samvær med voksne, der er nærværende og anerkendende.
Vi bestræber os på at give børnene tilpas udfordrende aktiviteter.

Vi lægger meget vægt på at være gode rollemodeller, der er med til at skabe et miljø med respekt for de enkelte, børn og voksne.

Det gør vi blandt andet ved:

  • At vise omsorg for hinanden
  • At respektere forskellighed
  • At give plads og fred til leg

Social udvikling

VærdierVi bestræber os på at skabe en kultur, hvor vi er hjælpsomme, samarbejder og anerkender hinanden.

For at stimulere børnenes sociale udvikling lægger vi stor vægt på fællesskabet og de spilleregler, der gælder for det aktuelle fællesskab. Desuden prøver vi at skabe grobund for venskaber ved at sætte børnene i situationer, hvor venskabet kan få mulighed for at blomstre uforstyrret.

Det gør vi bl.a. ved:

  • At tage på tur i mindre grupper
  • Skabe rum til uforstyrret leg