Opskrivning

Børnehaven Kollegieparken er en privat børnehave. Prisen for en børnehaveplads følger kommunens priser, og der gælder de samme regler som for de kommunale institutioner vedrørende søskenderabat... Read More